ŞAVŞAT HUZUR EVİ

 

 

ŞAVŞAT NAİME-İSMAİL YILMAZ YAŞLILAR YAŞAM YERLEŞKESİ

 
Şavşat Naime-İsmail YILMAZ Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi Türkiye’de ilk ve tek sokak tipi yaşlılar yerleşkesi olarak Artvin’in Şavşat ilçesi Yavuz köy köyünde faaliyete başlayacaktır.48 Yaşlı kapasiteli kuruluşumuz Şavşat merkeze 5 km uzaklıkta Ardahan yolu üzerindedir.
Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Bakım Görmek İsteyen Yaşlıların Başvuru Yapabilecekleri Merciiler;
a) Yaşlının ikametinde bulunan veya ikamete en yakın Huzurevi Müdürlüğüne 
b) Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğüne
c) Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne
d)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne)
e)Mülki idare amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri, Belediye Başkanlıkları, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlar tarafından İl Müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için kabul süreci başlatılır. Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.
 
Huzurevlerine Ve Yaşlı Bakım Merkezlerine Kabul Edilecek Yaşlılarda Aranacak Nitelikler Aşağıdadır;
 
a) Huzurevlerine kabul koşulları :
l)60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2)Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
3)Ruh sağlığı yerinde olmak,
4)Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5)Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
6)Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.
b) Yaşlı Bakım Merkezlerine kabul koşulları :
1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi, desteğe,  korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
3) Ruh sağlığı yerinde olmak,
4) Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.
Huzurevi ve merkezlere kabul koşullarına sahip olmasına karşın, ilgili belgeler düzenleninceye kadar mağdur olabileceği düşünülen yaşlı için sosyal inceleme raporu düzenlenir ve mülki idare amiri onayı ile  kuruluşa misafir olarak kabul edilir. Daha sonra ilgili belgeler düzenlenir, yaşlı aynı kuruluşta kalır yada  başka kuruluşa tertibi yapılır.    
Huzurevi ve merkezlere girmek üzere başvuran, ekonomik yoksunluğu saptanan ancak sırada bekleyecek olan yaşlılara, gerek duyulması halinde il müdürlüğünce ayni ve nakdi yardım yapılır.
 
 
 
 
Düzenlenmesi gereken belgeler;
Başvuruya ilişkin olarak düzenlenmesi gereken belgeler aşağıdadır:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
c) Sağlık raporu(Sağlık raporunun karar bölümünde; “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alır)
d) Sosyal çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporu ,
e) İl müdürlüğünce düzenlenecek yoksulluk belgesi (tapu, vergi dairesi ve mal müdürlükleri ile belediye başkanlığında yapılacak araştırmalarda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul bulunmadığının saptanması durumunda düzenlenir)
f) Sosyal çalışmacı tarafından yaşlının ikametgahında yapılacak sosyal inceleme sonucunda düzenlenecek raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde; sosyal, fiziksel, ekonomik, ruhsal, zihinsel özellikleriyle değerlendirilen yaşlıya uygun hizmet modeli, hangi kuruluşa yerleştirilmesinin uygun olacağı bilgileri  yer almalıdır.
g) Sosyal inceleme sırasında ekonomik yoksunluğu saptanan yaşlı hakkında tapu, vergi dairesi ve mal müdürlükleri ile belediye başkanlığında yapılacak araştırmalarda adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul bulunmadığının saptanması durumunda il  müdürlüğünce yoksulluk belgesi düzenlenir. 
                               
Yaşlı kabulü ;
    Sosyal inceleme raporu ve düzenlenen diğer belgeler ile birlikte  değerlendirilen yaşlı kabul edilir, sıraya alınır ya da reddedilir.

    Kabulü uygun görülen yaşlının dosyası, yaşlının cinsiyeti, kalmak istediği oda tipi ve başvuru tarihi itibarıyla sıraya konulur. Sırası gelen yaşlıya çağrı yapılır. Çağrıya icabet etmeyen yaşlıya son çağrı yapılır. Gelmemesi durumunda dosya işlemden kaldırılır..

 

Copright 2013 © Şavşat Kaymakamlığı. Site Tasarım Hasan Tekin
T.C. ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞI @ Kurumsal İnternet Sitesi. Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şavşat Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2013 ©