İHALE İLANI

Şavşat Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
Artvin Şavşat Demirkapı Köyü İçme Suyu Onarım İnşaatı Yapım İşi

( Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir )

1.İdarenin

 

a)Adı ve Adresi: Şavşat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ŞAVŞAT

 

 

b)Telefon veya faks no: Tel:0 466 517 31 94

                                         Faks:0466 517 31 94

 

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

a)Niteliği, türü, miktarı: Sanat Yapıları İnşaatı

 

 

 

 

 

 

 

   SIRA NO

YAPILACAK İŞLER

BİRİMİ

MİKTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)

m3

348,000

 

 

2

El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,4

m3

208,800

 

 

3

El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı

m3

69,600

 

 

4

EI veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ de

m3

34,800

 

 

 

El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

m3

34,800

 

 

5

Dış Çapı  50 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

9,000

 

 

6

Dış Çapı  63 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

17,000

 

 

7

Dış Çapı  50 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

840,000

 

 

8

Dış Çapı  63 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

1650,000

 

 

 

El İle Gömlekleme Yapılması

m3

208,800

 

 

9

50 mm SDR 17 PN 10 PE 100 Boru

m

840,000

 

 

N.YF.33 Boru Nakli

Ton

0,381

 

 

11

63 mm SDR 17 PN 10 PE 100 Boru

m

1650,000

 

 

N.YF.33 Boru Nakli

Ton

1,190

 

 

 

 

MASLAK (1 ADET)

 

 

 

 

1

El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

m

3,750

 

 

2

El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0

m

1,800

 

 

3

Çelik boru 48.3/3.7 mm

m

2,250

 

 

201-400 Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli

-

0,300

 

 

4

Çapı 40 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ [TSE 457 Föy/1A, DİN3225'E UYGUN İSO 9000 BELGELİ][PN 10 İLE 16 ATÜ]

Adet

2,000

 

 

5

Çapı 40 mm, KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ [KREPİN,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ]

Adet

1,000

 

 

6

Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)

Ton

0,027

 

 

N.YF.07 Demir nakli

Ton

0,027

 

 

7

350 Dozlu demirli beton

m3

0,350

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,123

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

m3

0,420

 

 

8

(E) Sınıfı demirsiz beton (250 doz)

m3

2,220

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,555

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

m3

2,664

 

 

9

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

20,310

 

 

10

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

19,330

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,179

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

m3

0,445

 

 

N.YF.04 İnce sıva (mil) kumu

m3

0,193

 

 

11

2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması

1,760

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,022

 

 

N.YF.04 İnce sıva (mil) kumu

m3

0,044

 

 

 

 

TEVZİ MASLAĞI ( 1 ADET)

 

 

 

 

1

El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

m3

3,750

 

 

1

El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0

m3

1,800

 

 

2

Çelik boru 48.3/3.7 mm

m

3,500

 

 

201-400 Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli

-

0,300

 

 

3

Çapı 40 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ [TSE 457 Föy/1A, DİN3225'E UYGUN İSO 9000 BELGELİ][PN 10 İLE 16 ATÜ]

Adet

3,000

 

 

3

Çapı 40 mm, KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ [KREPİN,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ]

Adet

2,000

 

 

4

Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)

Ton

0,027

 

 

N.YF.07 Demir nakli

Ton

0,027

 

 

8

350 Dozlu demirli beton

m3

0,360

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,126

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

m3

0,432

 

 

6

(E) Sınıfı demirsiz beton (250 doz)

m3

2,510

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,628

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

m3

3,012

 

 

7

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

24,880

 

 

25

250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)

16,000

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,148

 

 

N.YF.03 Kum-Çakıl nakli

0,368

 

 

N.YF.04 İnce sıva (mil) kumu

0,160

 

 

6

2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması

2,890

 

 

N.YF.01 Çimento nakli

Ton

0,036

 

 

N.YF.04 İnce sıva (mil) kumu

m3

0,072

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Yapılacağı yer

:

Artvin İli Şavşat İlçesi Demirkapı Köyü

c)İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 155 takvim günüdür.

3.İhalenin

 

 

a)Yapılacağı yer

:

Artvin İli Şavşat İlçesi Şavşat Kaymakamlığı-Makam Odası

b)Tarih ve Saati

:

13.10.2015  10.00

c)İhale dokümanının görülebileceği yerler

:

 Artvin Web. Şavşat Web. Hükümet Konağı. Belediye Başkanlığı KHGB

                         

Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

        1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ( 2015 yılına ait )

3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.İhale tarihi itibari(30 gün içinde alınan belge) ile mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

7.İhale tarihi itibari  (30 gün içinde  alınan belge)   ile mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

8.Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi vereceği Teklifin  % 30’undan az olmayacak şekilde aynı iş veya benzer işlere ait olacaktır. İş bitirme olarak( Köprü, Menfez, Sanat Yapıları i İnşaatları vb.) İş deneyimi olarak mimarlık, inşaat mühendisliği diplomaları geçerlidir.

9.Teklif bedelinin en az %3(Yüzde üç) ‘ü tutarında Teminat Mektubu veya Birliğimizin TC Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki 28505663-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

10.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

      12. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.

      13. İhale dokümanını satış bedeli 250,00 (İki yüz elli) TL’dir. Bu bedel Birliğimizin Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki 28505663-5001 nolu vadesiz hesabına yatırılarak veya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe yetkilisine satış bedeli ödenerek, makbuz ile birlikte İhale dosyası alınır.

     14.İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz.

      15. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2), (3), (4) ve (5) bentlerindeki belgeleri ayrı, ayrı sunmaları gerekir.

    16.4734 sayılı Kamu ihale kanununun,4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici ve sürekli kamu İhalelerine katılmaya yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: Kapalı

Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

      1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

7.Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

8.Şavşat ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından dolayı sözleşmesi feshi edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde  7-İhale Dökümanının Nerde Görülebileceği ve Hangi bedelle Alınacağı

İhale Dökümanının Görülebileceği Yer

:

Artvin Web,Şavşat web,Hükümet Konağı,Belediye,KHGB

İhale Dökümanının Bedeli

:

250,00 (İki yüz elli) TL

İhalenin Yeri

:

Şavşat Kaymakamlığı -Makam Odası

İhale tarihi

:

13.10.2015

İhale Saati

:

10.00

7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 8- Kesin Teminat

8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle               %6(yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.
8.2
- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 
8.3-Alınan geçici teminat ihale üzerinde kalmayanlara hemen iade edilir. İhale üzerine kalan yükleniciden toplam bedelin yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir.

Madde 9-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          

2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.          

3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.           

4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz  

Madde 10- Yazılı Teklif İstenmesi          

  1.  Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.          
  2. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.   
  3. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.

 

 

11-Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 12- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi          

  1. İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir.         
  2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.          
  3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir

Madde 13- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

 Madde 14-    İdarenin serbestliği:

 1-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.

05/10/2015

İLAN OLUNUR

 

 

Copright 2013 © Şavşat Kaymakamlığı. Site Tasarım Hasan Tekin
T.C. ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞI @ Kurumsal İnternet Sitesi. Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şavşat Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2013 ©